2013. október 24., csütörtök

Mit nyújthatnak számunkra a könyvek, az olvasás?


Olvasás - Boldogság

Minden társadalom /benne az egyén/ fejlődését a tudás határozza meg, melynek elsajátításához, ismeretéhez elsősorban a könyveken /olvasottság/ keresztül vezet az út.

Az olvasás szeretete, művelése „minden igényt” kielégíthet: szórakoztat, tudást nyújt, gondolkodásra késztet, kapcsolatokat épít, kiművelt szakembereket biztosít a társadalom számára, és persze nem utolsó sorban kellemes, hasznos és tartalmas időtöltést jelent.


Mindenekelőtt kiemelnék egy-két fontosabb megállapítást Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába /2006/ c. tankönyvéből, amikhez saját gondolatokat, kérdéseket is társítok:

Tehát az olvasás boldogsághoz vezethet, mert az embernek nemcsak anyagi szükségletei vannak: a jólléthez hasonló a boldogság fogalma is.

Mikor lehetünk a leginkább megelégedettek és boldogok?

Akkor, ha az objektív életkörülményeink a legkedvezőbbek.

Milyen út vezethet a megelégedettséghez és boldogsághoz?

Az élet minőségének három dimenziója E. Allardt /1975/ szerint:

  1. birtoklás: anyagi életszínvonal
  2. szeretet: jó emberi kapcsolatok
  3. létezés vagy önmegvalósítás: az egyéni élet értelmességének érzése

Szerinted kedves látogató, mindezek megvalósíthatók könyvek, olvasottság, tudás nélkül?

D. Riesman /1968/ A magányos tömeg c. sikerkönyvében két szempont szerint különbözteti meg az embert:

  1. Belülről irányított ember: saját meggyőződése, értékei szerint cselekszik.
  2. Kívülről irányított ember: cselekedeteivel a társadalmi környezet elismerését kívánja elnyerni, ezért a környezet elvárásait tekinti irányadónak /Riesman ezt káros tendenciának tartja/.

De mi alapján alakul ki az emberi személyiség?

A szocializáció az a folyamat, amelynek során a gyermekek megtanulják, hogyan lehetnek társadalmunk hasznos tagjai, hogyan kell a társadalomban élniük. Megtanulják a környező társadalom kultúráját, normáit, értékeit.

A szocializáció az egész élet folyamán folytatódik, és legfontosabb intézménye a gyermekkori család.

Ahol a gyermekeknek a szülőkkel együtt töltött ideje, a közöttük végbemenő interakció csökken, a szocializáció más színterei növekvő szerephez jutnak: pl. iskola, barátok, televízió, valamint az utóbbi években egyre növekvő mértékben használt internetes közösségi hálók.

Most idéznék egy-két adatot Gyenes Edinának az MTA Szociológiai Kutatóintézet kiadásában 2005-ben megjelent, Találkozások a kultúrával 5.: Olvasási szokások c. művéből /80-81. p./:

1. ábra:

Társadalmi-demográfiai csoportok hány százaléka szokott internetezni, ill. hány százalék szokott interneten legalább havi rendszerességgel olvasni:

-         férfiak (29%; 26%)
-         14-17 évesek (69%; 60%)
-         18-29 évesek (41%; 35%)
-         30-39 évesek (28%; 25%)
-         diplomások (57%; 53%)
-         tanulók (76%; 67%)
-         fővárosiak (40%; 37%)
-         megyei jogú városokban élők (34%; 29%)
-         150-200 ezer Ft/hó jövedelemmel rendelkezők (40%; 37%)
-         200 ezer Ft feletti havi jövedelemmel rendelkezők (53%; 50%)
-         azok, akik kényelmesen megélnek jelenlegi jövedelmükből (60%; 57%)
-         azok, akik kijönnek jelenlegi jövedelmükből (34%; 29%)
-         Közép-Magyarországon élők (35%; 32%)
-         Közép-Dunántúlon élők (30%; 27%)


A felhasznált kép forrása:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése